Kemm taf tgħodd bil-Malti?
Tafha d-differenza bejn erba’ u erbgħa jew bejn disa’ u disgħa?
Agħmel dan il-kwiżż u sfida lil sħabek.