sħana mġiddma, qawwija, tremenda
għomma, temperatura għolja tant li
tkun qisek dħalt ġo forn