ikun ħafna bard, ksieħ iqaxxar,
tagħmel kesħa fina, ixxoqq il-għadam