fil-ħajja trid tiġi taqa’ u tqum;
kull darba li taqa’, titfarfar u tqum