Agħmel dan il-kwiżż dwar il-bhejjem u l-annimali.
U kif tlesti, idħol hawn u ara dawn il-ħames kelmiet annimaleski.