L-għadu sar ta’ ġewwa:
ma ġiex jattakka bix-xwieni jew bl-istuka
imma ġie bil-mixi segwit minn purċissjoni gafef.

– Immanuel Mifsud

Meħuda minn:
http://immanuelmifsud.weebly.com/blog/l-istat-tan-nazzjon-il-letteratura-u-l-identita-nazzjonali