ġejja mit-Taljan minestra,
li ħadha mil-Latin ministrare,
jiġifieri taqleb, isservi;

ġejja mill-istess għerq ta’ ministru,
mit-Taljan ministro, mil-Latin
minister, qaddej, seftur