Il-ħobż tih lil min jaf jieklu… u l-kwiżż lil min jaf jagħmlu!
Sfida lil sħabek. Jekk tmur brodu, idħol studja ftit.