Dan il-kliem kif jinkiteb, magħqud jew mifrud?
Agħmel dan il-kwiżż, u jekk titfixkel meta għandek tiktbu kelma waħda jew le, idħol aqra din in-nota.