Kemm tafhom il-laqmijiet tal-bliet u l-irħula Maltin?
Jekk mort ħażin, idħol hawn u ntefa’ studja.
Jekk mort tajjeb, idħol hawn ħa tkun taf mnejn ġew il-laqmijiet.