Kemm taf qwiel u espressjonijiet dwar l-ommijiet?
Agħmel dan il-kwiżż u sfida lil sħabek jew lil ommok stess.