Dan il-kliem jinkiteb b’ittra doppja jew singla?
Agħmel dan il-kwiżż u sfida lil sħabek.