Kemm taf kliem u espressjonijiet dwar il-frott?
Agħmel dan il-kwiżż u għidilna jekk ikunx ħalla l-frott…