San Ġużepp kemm-il sena kellu meta miet?
Waħda, is-sengħa ta’ mastrudaxxa