il-ħajja mistoqsija
miġbura f’elf għaliex
u ssirlek poeżija
jekk int ma tweġibhiex

oliver friggieri