nini nini

mhux hekk nibqgħu
lanqas naf x’naf
jekk għandix, daqs dan

nini nini nerġa’ nivvutalu
din id-darba nini nini tidħku bina
irringrazzjaw ‘l Alla li qegħdin magħna għax kieku nini nini jdaħħalkom