X’nikteb, imlieha bro jew imliha bro?
Aqra din in-nota, u wara agħmel il-kwiżż t’hawn taħt.