jien kewkba tiżżerżaq
mis-sema t’għajnejk.

il-lejl kollu kwiekeb
taqbadhom b’idejk.

Ġorġ Borg