jinkiteb ukoll Axiaq, Asciak jew Asciaq

aktarx ġej mill-Għarbi
‘âshâq, maħbub, namrat,
xi ħadd li fih għaxqa