bużbetku

qanżħa, fonqla, bużżieqa, pittma,
stramb, żorr, bożju, buruż
min idejqu kollox u jgerger mix-xejn,
insomma xi ħadd qisu Nancy ta’ Ipokriti