issum

tiċċaħħad mill-ħelu għal erbgħin jum waqt li
tiffanga fil-kwareżimal, fiż-żeppoli ta’ San Ġużepp,
fl-isfineġ bl-għasel, fil-hot cross buns
u fil-karamelli tal-ħarrub