fi żmien qasir, ma jdumx wisq, jgħaddi malajr

ir-rigali tat-tfal mill-Milied sa San Stiefnu għamlu ħajjin