titwikka, titgħabba,
tintriga b’xi ħaġa
u tissallab

se jkollu jitqanna’ bihom