min jiġi għala biebu,
jibqa’ joħroġ u jitħallat man-nies
u jkompli jxerred il-virus

ja koronut l’hu reġa’ ħareġ
tkunx koronut, ibqa’ d-dar