Kemm taf dwar il-ħxejjex bil-Malti?
Agħmel dan il-kwiżż u aqsmu ma’ sħabek.