meta taqla’ d-dar minn fuq s’isfel
biex il-kappillan ibiriklek
l-intrata u daqshekk