Ħaġa moħġaġa

Saqajk bejn saqajha
U jdejk fuq wiċċha

Biex tara t-tweġiba, agħżel il-kitba t’hawn taħt.
Tweġiba: il-mejda


Għaliex:
Meta toqgħod mal-mejda, saqajk ikunu bejn saqajn il-mejda, u jdejk isserraħhom fuq wiċċ il-mejda.