Hemm żewġ tipi ta’ nies:
dawk li t-Tnejn jobogħduh
u dawk li t-Tnejn inzertaw mhumiex xogħol