Taf xi jfissru dawn l-idjomi?
Sfida lil sħabek ħalli naraw jekk intx żiemel jew ħmar taż-żurbett!