Tiftakarkom dawn it-taqbiliet tat-tfal? Taf tkomplihom?
Agħmel dan il-kwiżż u sfida lil sħabek.