zoptu

jew soptu, ġejja mill-Isqalli subitu,
jiġifieri minnufih, malajr, ħin bla waqt,
ħabta u sabta, għal għarrieda