kelma oħra flok tjubija,
sagrifiċċju, għożża
u mħabba bla qies