Taqbila

Kemm trid bombi biex tispara
il-kanun ta’ Birkirkara?

Varjanti

Kemm trid balal biex tispara
il-kanun ta’ Birkirkara?
Irrid għaxra, irrid tnax,
min hu agħma ma jarax,
min hu trux ma jismax,
għandi sinna ma titlax.

Kemm trid balal biex tispara
il-kanun ta’ Birkirkara?
Ix-xadina fuq il-mejda
qed tistenna platt kawlata