Kemm taf kliem u espressjonijiet marbutin mal-Ġimgħa Mqaddsa?
Agħmel dan il-kwiżż u uri ‘l sħabek kemm taf dwar ir-Randan, il-wirjiet, il-purċissjonijiet u l-irfigħ tal-vari.
Jekk trid tkun taf aktar dwar dan is-suġġett, idħol hawn.