Ħaġa moħġaġa

Hemm ħaġa biex ituhielek
Iridu joħduhielek

Biex tara t-tweġiba, agħżel il-kitba t’hawn taħt.
Tweġiba: ritratt