ġejja mill-Isqalli pirrera jew pitrera,
minn petra, ġebla,
il-kelma daħlet ħafna żmien ilu,
meta l-Malti kien għad ma kellux il-ħoss [p]