tiekol ħafna u bil-ħatfa bħall-bhejjem,
ġejja minn maxtura, mill-Isqalli mangiatura,
il-kaxxa li fiha nqiegħdu l-ġwież u l-għalf tal-bhejjem