Qegħdin kwarantina?
Agħmlu dan il-kwiżż fuq il-mard u s-sintomi u araw min iġib l-aktar punti.