l-isbaħ kelma bħalissa kuraġġ
għax tibda b’kur, mil-Latin cor, qalb,
u tispiċċa b’raġġ, raġġ ta’ tama f’dan iż-żmien ta’ dlam