Niktbu:
wiesa’ bħal kiesaħ
wiesgħa bħal kiesħa
wesgħin bħal kesħin

Ftakar:
Il-komparattiv ta’ wiesa’/wiesgħa/wesgħin hu usa’
Dik it-triq usa’ mill-oħra