Ħaġa moħġaġa

Jibda bir-ras
Jispiċċa bil-bajd

Biex tara t-tweġiba, agħżel il-kitba t’hawn taħt.
Tweġiba: ir-Randan


Għaliex: 
Ir-Randan jibda nhar l-Erbgħa tal-Irmied, magħruf ukoll bħala Ras ir-Randan, u jispiċċa ftit qabel l-Għid il-Kbir, meta, wara erbgħin jum ta’ sawm mill-ħelu, nieklu ħafna bajd taċ-ċikkulata u figolli.