f’daqqa, ħabta u sabta,
f’kolp, ħin bla waqt,
bla ħsieb, għal għarrieda

tingħad ukoll ċumm pumm, ċumm paqq u ċumm paqq pumm