Dilettant/a xejn tal-qwiel Maltin?
Agħmel dan il-kwiżż u urina kemm tinqala’.