F’Jum il-Mara, agħmel dan il-kwiżż dwar kliem, qwiel u idjomi marbutin man-nisa.