Kliem ix-xiħ żomm fih jew kliem ix-xiħ armih?
Agħmel dan il-kwiżż u uri ‘l sħabek kemm tinqala’ jew kemm int vroma fil-qwiel.