Kemm nixtieq inbusek bewsa,
imqar ‘k naf li nħallas lira,
il-lira tmur u tiġi,
il-bewsa tibqa’ tifkira