Ħaġa moħġaġa

Għandu s-snien
M’għandux ħalq
Jomgħod u jaqta’

Biex tara t-tweġiba, agħżel il-kitba t’hawn taħt.
Tweġiba: serrieq