Kemm taf qwiel, idjomi u espressjonijiet dwar is-sajf?
Agħmel dan il-kwiżż u sfida lil sħabek!