F’dan is-sit mhux l-ewwel darba li ġbarna xi frażijiet biex tgħabbi. Tal-lum ġabra differenti. Ġabra għal min jinsab maqful ġewwa, iżolat, sulu sulu, u jixtieq jgħabbi. Ħu ċans u għidilna kif tmur. La bħalissa kulħadd qed iżomm id-distanza, daqqa ta’ ħarta żgur li m’intix se taqla’.

tal-virus

Jekk ma jaqbdekx il-virus, nista’ naqbdek jien?

tal-imsiħ

Tgħidx kemm għandi toilet paper.
Trid tagħmilha miegħi l-kwarantina?

klassika

Trid nilagħbu tan-ners u t-tabib?

ups

Jekk għadek ma blajtux, inbellagħhulek jien?

tad-dlik

Nagħmillek massage bil-hand sanitizer?

tas-CPR

Taf tagħmel CPR?
Għax taqtagħli nifsi!

tal-jaqaw

Jaqaw missierek il-coronavirus?
Għax tgħidx kif tellajthieli t-temperatura!

tal-piż żejjed

Bil-kwarantina tgħidx x’neħxien.
Tgħinni naħraq ftit kaloriji?