Liema hi l-keyboard shortcut favorita tal-qassisin?
Alt + R

Ħajr:
Joseph Buhagiar
Min jitwieled vojt ma jmutx kwadru